DENGE-SİZSİNİZ

Her şeyin kendi içinde bir dengesi bulunmakta. Böyle de olmak zorunda. İpin ucu bir kere kaçtı mı toparlaması zordur çünkü.

Denge dediğimiz şey ölçüdür. Her şeyin bir ölçüsünün olması gerektiğidir. Terazinin bir kefesine koyduğunuz bir şeyin karşılığı boş kefe olamamalıdır yani.

Dünyanın da yaşamın da canlıların da bir dengesi bulunmakta. Hepsi kendi döngüsü ve dengesi içinde varlığını sürdürmekte. Zaten bir yerde bir dengesizlik varsa varlık da sona ermekte.

Bunların yanı sıra her şeyin bir ölçüsünün bulunması gerekmekte. Sevmenin de çalışmanın da yapılacak tüm faaliyetlerin de ölçüsü olması gerekir ki içindeki dengeye ulaşsın.

İnsanların da huzursuzluğu içsel dengesini kaybedince ortaya çıkmakta. Bilirsiniz ki o zaman bir şeyler ya eksiktir ya yoktur.

Hep bir şey unutmuş gibi hissederiz ya; aslında içimizdeki dengeyi sağlayamadığımızdan ve ölçüyü tutturamadığımızdan kaynaklanır. Bir şeyleri içimizde tamamlayamamışızdır.

İnsanoğlu davranışlarında tutarlı olmalıdır o yüzden de kendi dengesini sağlamalıdır. Hayatımıza yeni giren kavram içimizdeki ‘Çi’ gibi. İçsel dengenin sağlanması yaşamsal faaliyetlerimizi devam ettirmek için gereklidir.

Her yaşamın doğası olduğu gibi insanlarında kendine has bir doğası vardır. Belli şartlar sağlandıktan sonra iç huzurunu yakalayabilir. Huzurunuzu sağlayamadıysanız geri kalanları beklemek de anlamsız.

Kendi dengenizi sağlayamamışken dünyanın geri kalanının dengesini sağlamayı düşünemezsiniz bile. “Kendine yardım edemeyen kimseye yardım edemez.” kısaca.

Önce bizim kendi dengemizi bulmamız ve ölçüyü tutturmamız lazım. Diğer her şey siz tutarlı olduğunuzda hallolacaktır.

Dengenin bozulması eksiklikte olacağı gibi her şeyin fazlasında da olacaktır. Eksik gıda tüketiminde sorunlar çıkacağı gibi fazla tüketiminde de farklı sorunlar çıkartacağının bilinmesi bir örnek olabilir.

Durum ve şartlarımıza bağlı olarak her zaman belli bir tutarlılıkta olmak zorundayız. Aynısı doğa için de geçerli. Doğanın dengesini ne kadar bozarsanız bir zaman sonra bu yaşama olumsuz yönde yansıyacaktır.

Demem o ki aslında her konuda; Denge Sizsiniz!

Yazar ve Şair Betül FIRAT

Yorum Yap