EĞİTİM ŞART

Eğitim denilince akla hemen okullar ve diplomalar gelir. Yanıldığımız nokta tam olarak da böyle sanmamızda. Eğitim ve öğrenimi ayıramadığımız sürece de bu şekilde bilmeye devam edeceğiz.

İnsanların bilgi dağarcığını geliştirmeye yönelik olan öğrenimdir. Okullarda verilen büyük kısım da öğrenimdir.

Eğitim ise bilgiden ziyade insanlarda davranış değişikliğine neden olabilecek kısımdır. Eğitim için özel bir zaman ve mekâna gerek duyulmaksızın her şekilde alınabilir.

Öğrenim belli bir döneme kadar şart olmasa da eğitim şarttır. İlk eğitim ailede başlar; görülen öğrenim ve çeşitli eğitim faaliyetleriyle devam eder.

Aslında öğrenim ve eğitimin bir bütün olması beklenir. Bilgi ve kültür seviyesi artarken, eğitim düzeyinin de aynı oranda ilerlemesi beklenir.

Bir toplumun unsurları bireylerdir ve toplumun yapısında belirleyici rol oynarlar. Eğitim düzeyi ne kadar ileriyse bireylerde toplumun gelişmişlik seviyesi de bir o kadar ileri olmaktadır.

Eğitimi destekleyici materyaller kültür ve edebiyat olmakta olup; toplumun aydınlanma seviyesini belirlemektedir.

Cehalete prim vermeyen yegâne unsurdur aslında eğitim; her konuda doğru yol aldıktan sonra.

Toplumun büyük çoğunluğu bireylerin elinde bulunan varlıklara bakıyor olsa da asıl önemli olan kişilerin ne yönde yetiştiği ve ne kadar geliştiği olmalıdır.

Okuma seviyesi mesela bir toplumun gelişmişlik seviyelerini belirleyen unsurlardandır. Eğitim, doğru kaynaklardan ulaşılabilirlik ve alınan hizmetler de gelişmişlik seviyelerinde rol oynar.

Medeni bir toplum olmanın yolu ise o yönde alınan eğitimlerden geçer. Okur ve yazar oranının artması bunu destekleyici nitelikte olmaktadır.

Gün be gün teknoloji ve ulaşılabilirlik düzeyi ilerlerken bireylerin buna duyarsız kalması da neredeyse olanaksızdır. Yine de yetişme tarzının ne yöne doğru evrildiği de önemlidir.

Toplumda öğrenimini tamamlamış bireyler ne kadar çok isteniyorsa aynı bireylerin eğitim düzeylerinin de gelişmiş olması o derece istenmelidir. Diğer türlü öğrenimleri tamamlamış ama topluma ayak uyduramayan bireylerden başka bir şey görülmeyeceği aşikardır.

Bireylerin her zaman donanımlı ve önceki nesilden bir adım ileride olmaları istenir ki ilerleme kat edilebilsin.

O yüzdendir ki; Eğitim şarttır!

Yazar ve Şair Betül FIRAT

Yorum Yap