MADALYON

Dünyada her şeyin bir arka yüzü vardır. “Madalyon bile iki yüzlüdür.” denir. Bir düşüncenin bir duygunun ya da durumun zıttı ya da farklı bir hali olmaktadır.

İyi varsa kötü de vardır, güzellik varsa çirkinlikte vardır. Durumlar her zaman karşıt duruma gebedir.

Bu karşıt durumlar asla bir bütün olamayacak olsa da öyle gözükür gün ve gece gibi tamamlar sanki birbirini. Tüm günü gündüz olarak yaşamanın mümkün olmayacağı gibi hayat da öyledir; her zaman iyi veya her zaman güzel olamayacağınız bir gerçektir.

Hayata bakışınız ve hayattan ne beklediğiniz önemlidir; güzel bakmak da âdettendir netice de.

Aslında hayattan beklentiniz ne ise sizin de hayata vermeniz gereken katkı da budur; tohum ekmeden fidan bekleyemeyeceğiniz gibi. O yüzden iyi görmek istiyorsanız iyi olmanız gerektiği gibi.

Bilindik bir hikayedir ama tekrar hatırlatmakta fayda var. İki kurt savaşırlar ve biri iyidir biri ise kötüdür. Kurtlardan hangisinin kazanacağının belirleyicisi de hangisini beslediğinize bağlıdır. Hayat da böyledir, içinizde hangi duyguyu beslerseniz o duyguyu büyütür ve bunun yansımalarını yaşarsınız.

Yansıma demişken, madalyonun hangi yüzündeyseniz hayata da bunları yansıtırsınız. Size geri dönecek olan da yine sizin yansımanızdır nihayetinde, biri aslı biri sureti de olsa.

Sadece bu yansımalar değil bir de her şeyin bir içyüzü vardır. Her şeyi duru bir görünürlükle göremeyiz.

Görüş açımız önemlidir bu konuda da. Su ne kadar berraksa o kadar dibi görebiliriz. Ama ya berrak değilse, işte o zaman başka yöntemlere ihtiyacımız olur.

İhtimallerden neyle karşılaşırsanız karşılaşın bir karşıtlığı olduğunu unutmamak gerek. Her şeyi karşıtlığı birlikte görmeniz, hiç korkmanıza gerek yok şizofren olduğunuzdan değil; aksine açık görüşlü olduğunuzdan ve her ihtimali değerlendirdiğinizdendir.

O yüzden dünyanın bin bir türlü hali olduğunu kabullendiğimiz gibi madalyonunda iki yüzü olduğunu kabullenmek gerekli. Hangi yüzünü çevirirseniz hayata yansıttığınız ve geri aldığınızda o yüzde saklıdır…

Madalyon bile iki yüzlüyken insanlardan tek bir yüz de bekleyemezsiniz…

Yazar ve Şair Betül FIRAT

 

 

 

 

 

Yorum Yap