MANİPÜLASYON

Toplumlarda çoğunlukla insanlar diğer insanları yönlendirme çabası içerisindedirler. Siz bir diğerinin düşündüğü gibi düşünmek, olduğu gibi olmak zorundaymışsınız gibi.

Ne kadar çoktur çevremizde sizi manipüle etmek isteyen. Toplumun ahlaki kuralları haricinde herkes bir şekilde etkilemek ister sizi.

Diğer insanlarla fikir birliği içinde olmayabilir ve farklı olabilirsiniz ama bunu kabul edemez ve sizi değiştirmeye çalışanlar çok olur.

Renkler ve zevkler tartışılmaz denilse de renginize karışan mutlaka bulunur.

İnsanlar ya sabit fikirli ya da kendilerine müttefik aramaktalar. Başkası gibi olursanız sizi yanında isteyecek, olmazsanız istemeyecek manasına gelir bu da.

Her insanın doğduğu yer, kültürü, yetişmesi ve anlayışı farklıdır. Bu farklılıkları bildiğimiz halde insanlar kendilerine benzetmeye çalışırlar herkesi. Sizin üzerinize olan bir kıyafetin başkasının üzerine dar ya da bol gelmesi gibi durur başkalarının fikri ve davranışı.

Farklı olduğunuz için sizsinizdir. Herhangi bir durumda her insanın tutumu ve davranışı farklıdır. Fiziksel durumunuz, ruhsal durumunuz, imkânınız ve yaşam tarzınız başkadır çünkü.

Herkesin bir durumu aynı pencereden görmesi olanaksızdır. Hepimiz aynı pencereden bakıyor olsaydık da yeni fikirler, yenilikler çıkmazdı ortaya. Gökkuşağı dururken neden griye boyayalım dünyayı?

Karşımızdaki insanı manipüle etmenin bir anlamı yok bu durumda.

Direk sözlü olduğu gibi duygusal baskı kurarak da manipüle edilebilir insanlar. Direk maruz kalmasanız da çoğunlukla sinsi manipülasyonlara maruz kalabiliyoruz.

Çıkış yolunu aranırken birçok yol vardır. Herkes görüş açısına göre arayıp bulacaktır yolunu. Sizin yolunuzdan başkasının gitmesi çok sağlıklı olmayacak ve iyi sonuçlar doğurmayacaktır. Bir insana çıkış yolu göstermeniz demek onu kendi yolundan çıkarmanız demektir.

İnsanları kendimize benzetme çabasını anlaşılır değil nihayetinde. Her zaman doğru karar verdiğinizi iddia edip yakınlarınızdakini de buna ikna etmeye çalışmanız gereksiz. Belki de yanlış yolda olan sizsinizdir.

Her ne sebeple olursa olsun ne tür bir manipülasyon yapılırsa yapılsın; bu diğer insanlara baskı kurmanız anlamına gelir. Her baskıda neticede bir tepkiye neden olur.

İnsanları manipüle etmek yerine kendi düşüncelerini ortaya koymalarına, kendi özgür iradelerini kullanmalarına ve kendileri gibi olmalarına izin vermek gerekir.

Manipülasyon kendi klonumuzu istemekten başka bir şey değil elbette. Dünyanın benden bir taneye daha mı ihtiyacı var, hiç sanmıyorum…

Yazar ve Şair Betül FIRAT

Yorum Yap