MECBUREN

Var olunduğu sürece yapılması veya olması gereken bazı zorunluluklar vardır. Dünyanın dönmesi için nasıl evren yasaları devreye giriyorsa insanların yaşaması için de zorunluklar bulunmakta.

Yaşam bir döngüdür ve devam etmesi için gerekli olan her şey bir mecburiyettir.

Mesela yaşamak için öncelikle güvenliğini sağlaması gerekmekte insanların. Yaşamını idame ettirmesi için gerekli yaşamsal faaliyetlerinin yerine getirilmesi gerekmekte.

Bir yandan da insanların hayatlarını kazanmaları gerekmektedir. Yaşamsal faaliyetin sürmesi için bu şartlardan ilkidir.

Diğer yandan da toplumsal kurallara uymak da bir mecburiyet sayılmaktadır. Toplumun yapısını bozacak her türlü davranıştan kaçınmak zorunludur; en azından toplumdan dışlanmamak için gereklidir.

Bazen insanlar ne mecburiyetim var der ama aslında hep beraber içinde yaşadığımız dünyaya bağlıyız ve dünyanın kendine göre kuralları bulunmakta.

Hem dünyaya hem de insanlar zarar vermemek de bir zorunluluktur en azından zarar görmemek için. Bir yandan da vicdani bir yükümlülüktür bu.

Başka bir mesele de insanların birbirinin hakkını yememesi de bir mecburiyettir en azından adalet duygunuz varsa.

Aslında adalet de bir mecburiyet olmalıdır. Toplumsal değerlerin korunması için adil olmak şarttır.

Diğer insanlara saygılı olmak da zorunluluk olmalı eğer saygı görmek isteniyorsa eğer.

Yasal zorunluluklar zaten herkesin uyması gereken kurallardı ama diğer yandan da yazılı olmasa da insanların uyması gereken kurallar da mecburiyet sayılmalıdır. İnsanları bir arada tutan şey toplumsal uyum ve aynı kuramlara uyabilmektir. Aksi takdirde mutlaka sorun çıkacaktır ve huzursuzluğa yol açacaktır bu.

Örneğin nezaket kurallarına uymak zorunlu olmasa da insanlar kendilerini buna mecbur hissederler.

Mesele sadece kurallara uymak değildir. Mesele insan gibi yaşayabilmek için ve insan kalabilmek için yapılması gerekenlerdir.

Yazar ve Şair Betül FIRAT

Yorum Yap