MEDENİYET

Her toplumun amacıdır medeniyet ya da insanların ulaşmak istediği seviyedir. Aslında insanca yaşamanın bir diğer adı da olabilir.

Toplumun bireylerinin bir arada yaşayabilmesidir medeniyet. Söze medeni ilişkiler kurmakla başlarız mesela.

Ne olursa olsun her şeyi olgunlukla karşılamak da olabilir medeni olmak.

Medeni olmak bir şeyleri abartmak ve tüm tabuları yıkmak değildir. İnsanlığa yakışmayan yaklaşımların reddidir bir yerde.

Bazen de her şeyi olduğu gibi kabullenebilmektir. Hatalardan ders çıkarmak ve hata payını azaltmaktır bazen de.

Medeniyeti sadece kıyafetler veya eşyalar olarak algılamamak gerekir. İnsanların genlerindeki ilkelliği yok sayabilme çabalarıdır bir yerde.

Kendinden başkasına yaşam hakkı tanımak ve bu hakkı istediği gibi kullanabilmesine izin vermektir bir anlamda medeni olmak.

Belki de barbarlığın ortadan kalkması için tek çaredir medeniyet. Cehalete dur demek de olabilir tabi ki.

Birlikte barış içinde yaşamanın kuramıdır medeni olmak.

Savaşların, hırsların veya zalimliğin insanlığa hiçbir şey kazandırmadığını biliyoruz. Bunların son bulması için bir safhadır medeni olmak.

İnsanlar içindeki sınıf ayırımı medeniyetle birlikte azalmakta olsa da medeniyete direnenler yüzünden çok da azalmamış olmalı ki hala hurafe ve gelişmeye direnç baş göstermekte.

Bir başkasının hakkına sahip çıkma, bir başkasına duyulan güven ve hem özsaygı hem de saygıdır medeniyet.

İnsanların benliklerini kaybetmeden, özlerinden çok uzaklaşmadan karşılarındaki insanların ve toplumların var olma çabalarına duydukları hoşgörüdür aslında bir anlamda da.

Benim hür yaşama hakkım var demektir ve aynı hürriyeti başkasına da sağlamaktır medeniyet dediğimiz.

Yazar ve Şair Betül FIRAT

Yorum Yap