MİRASYEDİ

İnsanlara bakıca nedense mirasyediler olarak görmeye başladık. Herkes bir önceki neslin oluşturduklarını devam ettiriyor.

Gelecek nesillere ne bırakacağımızı da düşünüyoruz bir yandan. Bizden miras kalanları devam ettirsinler diye uğraşıyoruz.

Bizden sonrakilere ne bıraktık bir düşünelim. Ev, araba, birikim bırakmış olabiliriz. “Hazıra dağ dayanmaz” sözüne dayanarak bu bıraktıklarımızın yeterli olup olmadığını irdelemek lazım.

Nesillere tüketmeyi öğretebildik ama üretmeyi, çalışkanlığı, hazıra konmamalarını öğretmeyi de deneseydik. Üretmeden var olunmayacağı varsayımını benimsetmek lazımdı en başta.

Örfümüz adetimiz tabi ki önemli ama bunların yanı sıra eser bırakmayı da denemek lazım; nesiller boyu aktarılacak. Asıl miras bırakılan eserler ve dünyalarını güzelleştirecek öğretiler olsa gerek.

Kanun kadar zenginlik bıraksanız da bir hovardalığa bakar eritilmesi. Bunun yerine devam ettirebilecekleri bir sanat, zanaat ve üretim yapılması gerektiğini özümsetmek daha akıllıca geliyor.

Hayatta kalmanın yollarından biridir üretim; ürettikçe kazanır insan. Ne olursa olsun üretilmeli. Sanatta, zanaatta üretimdir. Nesiller boyu aktarılan en güzel miras bu olsa gerek.

Biz geleceğimize üretimi, sanatı, zanaatı bırakmazsak hepsi bir mirasyedi olarak kalıp; sadece tüketmeye odaklı, geleceğini kurtaramayan bir nesil yetiştirmiş olacağız. O yüzdendir ki akıllı ve çalışkan bireyler yetiştirmemiz gerekmektedir.

İnsanlığın ve dünyanın ihtiyacına göre icatlar ve icraatlar yapan bir neslin değeri paha biçilemez.

Ayrıca bunların haricinde de kendinden önceki cettin kültür ve mirasını koruyacak bireyler gerekiyor bize; her zaman hazıra konan mirasyediler değil.

Gelecek nesilden çocuklarımızdan beklentilerimiz elbette ki var ama önce biz onlara ne bıraktık ne öğrettik diye düşünmek gerek.

Topluma yararlı, özverili geleceğine sahip çıkan bireyler mi yoksa birer mirasyedi mi yarattık onlardan bilmek gerekiyor. Her kuşak farkında olmadan önceki kuşağı taklit eder ve sonrasında onlardan daha farklı olmaya çalışır.

Bilinçli bireylerin tercihi iyi bir mirasyedi olmak değil iyi ve üretken bir birey olmaktır.

Yazar ve Şair Betül FIRAT

Yorum Yap