SAYGIYA SIĞINANLARA SAYGILAR

Diğer canlıların tehlike anında ya da sıkışınca ne yapacağı az çok bellidir ama bir insanda hiçbir şeyin garantisi yoktur.

Özellikle farklı bir güruh da vardır ki her şeyi kendine tehdit olarak görebilme yeteneğine sahip.

Her sıkıştıklarında da karşılarındakine “Saygın yok, saygılı ol.” demekten geri durmazlar. Bu tarz insanların ilk anlamaları gereken şey ise saygının karşılıklı olduğudur.

Saygı herkese sevgi hak edene, denir genelde. Sizden bunu bekleyenlerin de size aynı şekilde yaklaşmaları gerekir ki genelde karşılarındakini çok suçlayan insanlar oldukları da aşikârdır.

Saygı dediğiniz şey sadece hürmet göstergesi değildir. Büyüklerin ellerinden öpmekle iş bitmez. Başkasının alanına girmemek ya da güven sınırını aşmamaktır da aynı zamanda.

Diğer yandan diğer insanların düşüncelerine ve yaşam biçimlerine karışmamaktır. Herkesin kendinden sorumlu olduğu bir dünyada insanların çok fazla özel yaşamına girmemek de gerekir.

Zaten incelmiş olan ilk ip başkalarının hayatına müdahale ettiğinizde veya düşüncelerine yön vermeye çalıştığınızda kopar. Öyle ki kimse kimseye durduk yere de tepki göstermez. Etki veya müdahale var ki bir tepkiyle karşılaşılmıştır.

İnsani gereklilikler herkes için ortak ama herkes de belli bir yere kadar özgür davranabilmelidir.

İnsanların hepsi bizim gibi olsaydı ve tek örnek olmuş olsaydık; savaş piyonlarından veya oyuncaklardan farkımız kalmazdı.

Asıl anlaşılması gereken de zaten herkesin ayrı bir renk kattığı hayata ve birlikte yaşayabilmektir. Öyle bir yaşamak ki karşıdakini olduğu gibi kabullenmek de saygının içine girmektedir.

O yüzdendir ki aslında hakaret etmek isteyip de yapamayanlar hemen saygıya sığınırlar. Ya sizi suçlarlar ya da telkin verirler bu konuda size.

İlk koz olarak insanları saygı çerçevesinde suçlamak kolayına gelir bir kısım güruhun. Hâlbuki dönüp kendilerine de bakmazlar. “Bende ne kadar var bu olgu?” diye ki kötü söz her zaman sahibinindir diyerek üzerinde durmamak gerek.

İnsanları olduğu gibi kabullenip, müdahale etmiyor veya sizin gibi olmaları için zorlamıyorsanız ve nezaket kurallarına uyuyorsanız da zaten bununla suçlanmak haksızlık olacaktır sizin için.

İnsanların her ağzından çıkan doğru olmaz veya her davranışları etik olmaz; saygıya sığınanlarınki de bu guruba girer. Hem etik değildir hem de doğru değildir.

Kısaca kendi özsaygılarını yitiren insanların çokça başvurduğu karşısındakini manipüle ederek saygıya sığınılmasıdır.

O yüzden bu tip insanlara en güzel cevap; Saygıya sığınanlara saygılar ve elveda!

Yazar ve Şair Betül FIRAT

Yorum Yap