TIRTILDAN KELEBEĞE

Ne zordur kelebek olmak. Belli bir gelişim süreci ister belli bir emek ister. Kolay değildir tırtıldan kelebeğe dönüşmek.

İşin hikmeti de zaten o 3 günlük ömür için beklemek değil midir zaten? Öncesinde kendine koza örmek ayrı bir meşakkat ve emek. Sonrasında kendindeki değişimden sonra kozadan çıkmak da farklı bir meşakkat.

Hassastır bir de her koza. Dışarıdan yırtılması hayatı başlatmayacağı gibi sonlanmasına da neden olur; o yüzden de müdahale etmemek ve doğasına bırakmak gerekir.

Gelişim ve değişim sancılı bir süreçtir neticede. Her tırtılın kelebek olamayacağı gibi her insan da gelişime ve değişime açık değildir. Hem o sürecin zorluğu korkutur insanları hem de geçirilecek süre.

İnsanlar da aslında renklerini sergilemek için o sancılı süreci atlatmalıdır. Emek vermeden, belli bir süreçten geçmeden de zordur gelişmek.

Yenilenmek için de aynı şekilde düşünebiliriz. Hayatta var olma çabası bir yana hayatta kendi benliğinizle var olma çabası da ayrıdır.

Bu var olma çabasına kendini gerçekleştirme de diyebiliriz. Bir tohumun filize ve sonrasında hangi ürününse ona dönüşmesini bekleriz; elbette ki koşullar uygunsa.

Her insan ve her canlı da aslında bu gelişim ve değişim sürecini bir şekilde geçirir. Bu aşamanın kolay geçmesi veya çok sancılı olmaması da uygun koşullar gerektirir. İçinde bulunulan şartlara göre şekillenir ne kadar gelişileceği de.

Bazen yardım gerekir bazen de dışarıdan müdahale etmemek gerekir. Her canlı hassastır bu konuda ve insanlar da ne kadar dirençli olurlarsa olsunlar hassas olurlar bu konuda.

Kendini gerçekleştirmek isteyen, ne istediğini bilen ve ne olmak istediği bilip bu yönde kendini eğiten insanlar elbette ki var. Ama kimisinin de istese de gelişmeye ne imkânı el verir ne de yardım eden olur.

Aslında hayatta birbirimize en güzel yardımı bu gelişim süreçlerinde yeterli koşulları oluşturarak ve bu sancılı süreçte daha hoşgörülü olarak katkı sağlayabiliriz.

Mecazi olarak diyecek olursak doğmak kolay değildir. Yeniden hayata gelmiş gibi olmak da kendini gerçekleştirmeye bağlıdır. Günlük telaşlardan biraz sıyrılıp kendi gelişim ve değişimimize odaklanmak gerekir.

Sadece istemek de yetmez; gelişmek, ilerlemek ve değişim için kişinin de yerine getirmesi gereken şartlar vardır.

Özverili olmak, istenilen şey için zaman ayırmak ve çabasını göstermek gibi şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Zira emeksiz yemek olmayacağını biliriz.

Herkesin de harcı olmasa gerek gelişmek ki dirençle karşılaşmak da mümkün böyle durumlarda.

Bir tırtıl bile kelebek olmak için onca çaba harcarken insanların buna karşı koyması çok anlaşılır bir durum değil. En azından cahillik ve hurafelerle mutlu olabildiklerini gösterir bu durum.

Kişilerin gelişimi toplumun gelişimi demek olsa da herkes de aynı seviyede olamayabiliyor.

Kendini bulmanın ve kendini gerçekleştirmenin nasıl bir şey olduğunu anlayan insanlar ise daha yüksek bir performans göstererek bunu sağlamakta.

Bu tarz insanlar da hem kendileri farklılaşmakta iyi anlamda hem de çevrelerine ve topluma yararlı birer birey olmaktalar. En azından birey olduklarının farkındadırlar.

Öyle kolay değildir tırtıldan kelebek olmak.

Yazar ve Şair Betül FIRAT

Yorum Yap